Creatief op vele terreinen, een ervaren organisator, coördinator met een groot hart voor kinderen.

In 1978 begon zij als kleuterleidster oude stijl in de toen nog zelfstandige kleuterschool. Na de invoering van de Wet op het Basisonderwijs (1985) werkte zij een aantal jaren in de groepen 1/2, 5 en 6. Haar carričre in onderwijs sloot zij af als directeur van een basisschool.

Hierna studeerde zij aan UvA. orthopedagogiek. Na haar afstuderen in 2003 specialiseerde zij zich in de begeleiding van kinderen met leerproblemen in bijzonder na rouw en trauma en startte een eigen praktijk. Van maart 2018 tot juni 2022 werkte zij op de afdeling Onderzoek & Innovatie, locatie Oldenaller, afdeling Veldwerk van GGZ InGeest voor de wetenschapsdesk Tot haar taken behoorde het bewerken van wetenschappelijke publicaties tot leesbare Nederlandse teksten.

Gedurende twee en half jaar was zij vaste columnist voor de Nationale Onderwijs- en Zorggids. In 2018 volgde zij bij Jim J. Jansen, hoofdredacteur New Scientist, bij CREA (UvA) de cursus 'Journalistiek Schrijven”.

Daarbij was zij van 2018 tot 2021 redactielid van het blad van de Vereniging de Amsterdamse Zondagsschilders 'Ateliernieuws'. Per 1 januari 2021 is het blad opgeheven.

Recent verscheen van haar naar aanleiding van het sluiten van de Amsterdamse Academische Club een bijdrage die in het Parool is geplaatst.

Sinds 2021 is zij vrijwilliger voor de Voorleesexpress en al enige jaren in de zomervakanties bij het kinderkunstkamp ArtCampZuid onderdeel van ArtZuid.

Bij de ‘Vereniging de Amsterdamse Zondagsschilders’ volgde zij lessen portrettekenen bij Emma Barth en Joop Rooijers. In 2021 startte zij met lessen portrettekenen met pastelkrijt bij Edgar Jansen Bij SBKA te Amstelveen.

Van 2017 tot maart 2020 organiseerde voor de Vereniging de ‘Amsterdamse Zondagsschilders’ de populaire activiteit ‘Portet op Zondag’. Iedere eerste zondag van de maand portretteerden leden een bekende Amsterdammer.

Als organisator en gastvrouw ontving zij Freek de Jonge; Reinier Sijpkens, watermuzikant; drs. Karen Spaink, publiciste en columniste; prof.dr. Jan Swinkels, hoogleraar psychiatrie AMC; dr. Nico van Hasselt, oudste huisarts; Esmaa Arlarichi, één van de Meiden van Halal; jhr. drs. Jan Six, kunsthandelaar; drs. Bert de Vries, directeur Stadsarchief; drs. Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur Parool; prof.dr. h.c. mr. Frits Bolkestein; mr. Eelco Dijk, voorzitter Koninklijke Groote Industrieele Club; Domenique Himmelsbach de Vries, sociaal artistiek kunstenaar; Harry Slinger, zanger; Bert Kops, bekendste worstelaar; prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie.

Voor een uitgebreider overzicht van haar opleidingen en ervaring zie haar profiel op LinkedIn. Postdoctorale bijscholing en opleidingen volgde zij bij o.a. het R.I.N.O.: de Basisopleiding Psychotrauma (niet B.I.G.), training het signaleren van seksueel misbruik, EMDR, methode Write Junior (trauma), diagnostiek en behandeling van dyscalculie, echtscheiding, rol van ernstige ziekte in het gezin, hechtingsproblemen, behandeling van onbegrepen lichamelijke klachten en creatieve rouwverwerking.

Vlieger